„Akademia Rozwoju” bierze udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”

Drodzy Rodzice!
Nasze przedszkole bierze po raz drugi udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała".

Celem projektu jest:

  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt zgodny jest z Podstawą Programową i drugim kierunkiem polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

OFF

Categories: Bez kategorii

Moderator