KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2017/2018

Kółko badawcze – "Mali odkrywcy"

Odkrywanie świata poprzez zabawy badawcze i zabawy dydaktyczne o charakterze badawczym są najlepszą formą,
jaką można zaoferować dziecku dla zaspokojenia jego naturalnej ciekawości. Dzieci przedszkolne charakteryzują się naturalną ciekawością, która je otacza. I właśnie najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Doświadczenia przeprowadzane w grupie przedszkolnej asktywizują wszystkie analizatory, sprzyjają pełnejszemu przyswojeniu materiału wynikającego
z Podstawy programowej, pozwalają dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi, formułowanie wniosków.
Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążenie do poznawania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości.
Dzieci w czasie cyklu zajęć poznają zależności między ziemią, wodą i powietrzem.
Najlepszym określeniem celu koła badawczego niechaj będą słowa Konfucjusza:
"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem".