KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2017/2018

Kółko badawcze – "Mali odkrywcy"

Odkrywanie świata poprzez zabawy badawcze i zabawy dydaktyczne o charakterze badawczym są najlepszą formą,
jaką można zaoferować dziecku dla zaspokojenia jego naturalnej ciekawości. Dzieci przedszkolne charakteryzują się naturalną ciekawością, która je otacza. I właśnie najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Doświadczenia przeprowadzane w grupie przedszkolnej asktywizują wszystkie analizatory, sprzyjają pełnejszemu przyswojeniu materiału wynikającego
z Podstawy programowej, pozwalają dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi, formułowanie wniosków.
Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążenie do poznawania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości.
Dzieci w czasie cyklu zajęć poznają zależności między ziemią, wodą i powietrzem.
Najlepszym określeniem celu koła badawczego niechaj będą słowa Konfucjusza:
"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem".

 

Kółko kulinarne – "Młodzi kucharze"

Zajęcia kulinarne to taka forma zajęć, które stanowią doskonałe urozmaicenie  i uzupełnienie wiadomości,
które dzieci zdobywają w przedszkolu. Na zajęciach dzieci rozwijają swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się, które będę przydatne w dorosłym życiu. Jest to czas na poznawanie nowych produktów, brudzenia rąk, wąchanie przypraw, ale przede wszystkim na testowaniu nowych, dotąd nieznanych smaków.
Przedszkolaki wzbogacą także zasób słownictwa, które widoczne będzie podczas opisywania i opowiadania o przygotowanym przez siebie posiłku. W trakcie zajęć dzieci kształcą również niezwykle potrzebne umiejętności współpracy w grupie,
czerpiąc za razem przyjemność ze wspólnego przygotowania posiłków.
Nie zabraknie nowych, przydatnych informacji dotyczących  nakrywania do stołu, a także kulturalnego zachowania się przy nim.
Te zajęcia to fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie w prosty
i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go świata.