Nauczyciele


W naszej placówce  pracują nauczyciele,

którzy są do tego odpowiednio

przygotowani i posiadają kwalifikacje do

pracy z dziećmi. Kadra pedagogiczna

bierze udział wielu szkoleniach i  kursach.


Wspólnie dbamy o naszych Przedszkolaków, ich

dobro i bezpieczeństwo.