Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli i żłobków – druga aktualizacja

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną wersję szczegółowych wytycznych

przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Główne zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4

do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi:

Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja

 

 

OFF

Categories: Bez kategorii

Moderator